Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne informacje

Poniższe informacje mówią o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych poniżej.

Pobieranie danych na stronie internetowej

 Kto jest odpowiedzialny za pobieranie danych na stronie internetowej?

MH+P Technology GmbH
Körnerstraße 19–21
10785 Berlin

Jak pobieramy Państwa dane?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej następuje przez administratora strony. Dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w impressum strony internetowej. Państwa dane zostają pobrane w taki sposób, że Państwo nam ich udzielają. Chodzi przy tym np. o dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym. Inne dane zostają automatycznie pobierane przez nasze systemy IT.

Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub uruchomienie strony). Dane te są pobierane automatycznie po potwierdzeniu przez użytkownika odpowiednich ustawień plików cookie.

Zmiana ustawień prywatności

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zostaje pobierana, aby zagwarantować bezbłędne przygotowanie strony internetowej. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa posiadają Państwo w związku ze swoimi danymi?

Mają Państwo prawo w każdej chwili nieodpłatnie otrzymać informację o pochodzeniu, adresacie i celu Państwa zapisanych danych osobowych. Mają Państwo poza tym prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Odnośnie tego oraz w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Ponadto należy się Państwu prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia do analizy i narzędzia usługodawców będących osobami trzecimi

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie odnośnie korzystania z Internetu może zostać statystycznie przeanalizowane. Dotyczy to przede wszystkim ciasteczek i tak zwanych programów analizujących. Analiza Państwa zachowania w Internecie następuje z reguły anonimowo; nie można w ten sposób Państwa śledzić. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub uniemożliwić ją poprzez niekorzystanie z pewnych narzędzi.

Odpowiednie szczegółowe informacje znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych poniżej. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu informujemy Państwa w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Administratorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Obchodzimy się z Państwa danymi poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa zidentyfikować.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego ich używamy. Wyjaśnia ono także, jak i w jakim celu to się dzieje. Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie (np. w komunikacji e-mailowej) może zawierać luki w ochronie bezpieczeństwa. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Informacja o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mailowych itp.).

Pełnomocniczka ds. ochrony danych osobowych: Birgit Weiss

MH+P Technology GmbH
Körnerstraße 19–21
10785 Berlin

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyrażoną przez Państwa zgodą. W każdym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. Do tego wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Zgodność z prawem danych przetwarzanych aż do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

Prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń prawa ochrony danych osobie zainteresowanej przysługuje prawo do zażalenia we właściwym organie nadzorczym. Właściwym organem nadzorczym w sprawie ochrony danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe można pobrać pod następującym linkiem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy dla siebie lub osób trzecich w powszechnie stosowanym, odczytywalnym komputerowo formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych dla innej osoby odpowiedzialnej, następuje to, o ile jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL, względnie TLS

Strona internetowa wykorzystuje z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony przenoszenia poufnych treści, np. zamówień lub zapytań, które wysyłacie Państwo do nas jako do administratora strony, szyfrowanie SSL, względnie TLS. Szyfrowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że adres w wyszukiwarce zmienia się z “http://” na “https://” i pojawia się symbol kłódki w  wierszu wyszukiwania. Jeżeli szyfrowanie SSL, względnie TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, zablokowanie, usunięcie

W ramach obowiązujących warunków prawnych mają Państwo w każdym momencie prawo do nieodpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych dotyczących Państwa, ich pochodzeniu, adresacie i celu przetwarzania oraz ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Odnośnie tego oraz w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum.

Rezygnacja z e-maili reklamowych

Korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku posiadania impressum do przesyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych jest zakazane. Administratorzy strony mają prawo do podjęcia stanowczych kroków prawnych w przypadkach przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, przykładowo poprzez e-maile spam.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Odpowiedzialne zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

(RODO) jest

MH+P Technology GmbH
Körnerstraße 19–21
10785 Berlin

zobacz także nasze impressum.

Do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych proszę pisać na adres e-mail:

technology@mh-p.de lub adres pocztowy z dodatkiem „An den Datenschutzbeauftragten“.

4. Pobieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych ciasteczek. Ciasteczka nie stwarzają na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Ciasteczka służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są archwizowane na komputerze i zapisywane w wyszukiwarce.

Większość wykorzystywanych przez nas ciasteczek to tak zwane “ciasteczka sesji”. Zostają one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne ciasteczka zostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym aż do momentu, gdy je Państwo usuną. Ciasteczka te umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa wyszukiwarki podczas kolejnej wizyty.

Mogą Państwo ustawić wyszukiwarkę w taki sposób, że będą Państwo informowani o wykorzystywaniu ciasteczek i zezwolą na nie tylko w pojedynczych przypadkach, szczególnych przypadkach lub ogólnie wyłączą je, jak również aktywują automatyczne usuwanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku deaktywacji ciasteczek funkcjonalność stony internetowej może być ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia elektronicznej komunikacji lub przygotowania określonej funkcji, której sobie Państwo życzą (np. funkcji koszyka produktów) zostają zapisane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W uzasadnionym interesie administratora strony leży zapisywanie ciasteczek w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego dostarczania swoich usług. Jeżeli inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy zachowania w Internecie) zostaną zapisane, zostaną one oddzielnie omówione w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Są to:

  • Rodzaj i wersja przeglądarki
  • Wykorzystywany system operacyjny
  • HTTP referer
  • Nazwa hosta komputera mającego dostęp
  • Czas zapytania serwera
  • Adres IP

Nie stosuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedumownych środków.

5. Narzędzie do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tak zwanych „ciasteczek“. Są to pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych przez Państwa.

Otrzymane poprzez ciasteczko informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie ciasteczek Google Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza zachowania użytkownika leży w uzasadnionym interesie administratora strony, który dzięki temu może optymalizować zarówno swoją ofertę internetową, jak i swoją reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP zostanie przed przekazaniem do USA skrócony przez Google wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych umową Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach zostanie przekazany na serwer Google w USA pełny adres IP i tam zostanie skrócony.

Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje, aby analizować korzystanie ze strony internetowej przez Państwa, zbierać raporty o aktywności na stronie internetowej i informować administratora strony o innych usługach związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Przekazany w ramach Google Analytics adres IP z Państwa przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie.

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić Google pobieranie danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) otrzymanych przez ciasteczko, jak również przetwarzanie tych danych, w tym celu proszę pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec pobierania danych

Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie danych przez Google Analytics, w tym celu proszę kliknąć na poniższy link. Wybiorą Państwo ciasteczko związane z rezygnacją, które uniemożliwi pobieranie Państwa danych podczas odwiedzin tej strony internetowej w przyszłości: deaktywować Google Analytics.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi uzytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Przetwarzanie danych z zamówień

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych z zamówień i podczas korzystania z Google Analytics stosujemy ścisłe wytyczne niemieckich urzędów zajmujących się ochroną danych.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji “cechy demograficzne” w Google Analytics. Dzięki temu mogą powstać raporty zawierające informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google związanych z zainteresowaniami, jak również z danych osób odwiedzających od usługodawców będących osobami trzecimi. Dane te nie mogą zostać przyporządkowane żadnej konkretnej osobie.

Mogą Państwo w każdym momencie dezaktywować tę funkcję w ustawieniach konta Google lub generalnie zabronić pobierania danych przez Google Analytics, tak jak przedstawiono w punkcie “Sprzeciw wobec pobierania danych”.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek prowadzonej przez Google strony YouTube.

Administratorem strony jest: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę wyposażoną we wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube jest informowany o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa wyników wyszukiwania bezpośrednio do osobistego profilu.

Mogą to Państwo uniemożliwić, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube następuje w interesie ujmującego zaprezentowania naszej oferty online. Przedstawia to uzasadniony interes w znaczeniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi uzytkowników znajdą Państwo w

oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube pod:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje do jednolitego prezentowania czcionek tak zwane Web Fonts, które zostały przygotowane przez Google. W trakcie uruchamiania strony przeglądarka ładuje potrzebne Web Fonts w pamięci podręcznej, aby poprawnie pokazywać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Poprzez to Google zyskuje wiedzę o tym, że nasza strona internetowa jest wywoływana przez Państwa adres IP.

Korzystanie z Google Web Fonts następuje w interesie jednolitej i ujmującej  prezentacji naszej ofery online. Przedstawia to uzasadniony interes w znaczeniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, komputer wykorzysta jedną z czcionek standardowych.

Więcej informacji dotyczących Google Web Fonts znajdą Państwo pod https://developers.google.com/fonts/faqund i w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google reCAPTCHA

Do ochrony Państwa zamówień przez formularz internetowy wykorzystujemy Google reCAPTCHA firmy Google Inc. (Google). Zapytanie to służy odróżnieniu, czy wprowadzenie danych następuje naprawdę przez człowieka, czy bezprawnie przez automatyczne, maszynowe przetwarzanie (SPAM).

Zapytanie zamyka wysyłka adresu IP i ewentualnie dalszych wymaganych przez Google danych do Google. W tym celu wprowadzone przez Państwa dane są przekazywane Google i tam ponownie używane. Poprzez korzystanie z Google reCAPTCHA oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na to, iż dokonana przez Państwa identyfikacja zostanie cyfrowo zapisana. W przypadku aktywizacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak skrócony przez Google wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych umową Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach zostanie przekazany na serwer Google w USA pełny adres IP i tam zostanie skrócony. Na zlecenie administratora strony internetowej Google wykorzystuje te informacje, aby analizować korzystanie z tej usługi przez Państwa. Adresy IP przesyłane przez Państwa przeglądarkę w ramach Google reCAPTCHA nie zostaną połączone z innymi danymi Google. Dla tych danych obowiązują odmienne postanowienia dotyczące ochrony danych firmy Google.

Więcej informacji o wytycznych Google dotyczących ochrony danych znajdą Państwo pod: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Wtyczki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie wykorzystywane są wtyczki do mediów społecznościowych (np.

Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki mogą Państwo rozpoznać zazwyczaj na podstawie obecnych w mediach społecznościowych znaków firmowych. Aby zagwarantować ochronę danych na naszej stronie internetowej, wykorzystujemy wtyczki tylko razem z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff“. Zastosowanie to uniemożliwia przekazywanie obecnym usługawcom danych ze zintergrowanych z naszą stroną internetową wtyczek już przy pierwszym wejściu na stronę.

Dopiero gdy aktywują Państwo wtyczkę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem usługodawcy (zgoda). Kiedy tylko aktywują Państwo wtyczkę, usługodawca otrzyma informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę z danym adresem IP. Jeżeli jednocześnie są Państwo zalogowani na konto w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), usługodawca może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Państwa konta użytkownika.

Aktywowanie wtyczki oznacza zgodę w znaczeniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć tę zgodę ze skutkiem realizacji dla przyszłości.

LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu LinkedIn. Usługodawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Podczas każdego wywołania jednej z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, zostaje nawiązane połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie poinformowany o tym, że odwiedzili Państwo nasze strony internetowe z danym adresem IP. Jeżeli klikną Państwo “Recommend-Button” LinkedIn i są zalogowani na swoim koncie w LinkedIn, może on przyporządkować Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako usługodawca stron nie posiadamy wiedzy odnośnie treści przekazywanych danych, jak również ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Zastosowanie wtyczki LinkedIn następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możliwie najbardziej dostrzegalna obecność w mediach społecznościowych leży w uzasadnionym interesie administratora strony.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych LinkedIn pod: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu XING. Usługodawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Podczas każdego wywołania jednej z naszych stron zawierających funkcje XING, zostaje nawiązane połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy nie następuje przy tym zapisywanie danych osobowych. W szczególności nie zostają zapisywane adresy IP i nie zostaje analizowane zachowanie użytkownika.

Zastosowanie wtyczki XING następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możliwie najbardziej dostrzegalna obecność w mediach społecznościowych leży w uzasadnionym interesie administratora strony.

Więcej informacji na temat ochrony danych i XING Share-Button znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych XING pod: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.