IMPRESSUM

MH+P TECHNOLOGY GmbH
Körnerstraße 21
10785 Berlin (Niemcy)

Tel.: +49 30 339 800-33
Fax: +49 30 339 800-55
E-mail: technology@mh-p.de

Wpisano do rejestru handlowego w Berlinie: HRB 204548 B
Prezes uprawniony do reprezentacji spółki: Kay Montag
Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27 a Ustawy o podatku VAT: DE322828040
Osoba odpowiedzialna merytorycznie zgodnie z § 6 Ustawy państwowej o służbie medialnej (MDStV): Kay Montag

Ochrona danych

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Ochrona Państwa sfery prywatnej jest dla nas bardzo ważna.
Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych – mogą Państwo odwiedzić naszą stronę bez zostawiania swoich danych. Zapisujemy wyłącznie dane dostępu, bez danych osobowych. Dane te są analizowane wyłącznie dla ulepszenia naszej oferty i nie zezwalają na żadne wnioski na Państwa temat.

Dane osobowe zostają pobrane tylko wtedy, gdy dobrowolnie się Państwo na to zgodzą podczas zamawiania towarów, otwierania konta klienta lub rejestracji dostępu do zakupów. Wykorzystujemy Państwa dane bez oddzielnej zgody wyłącznie do realizacji zamówienia. Przy ich pobieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu ściśle przestrzegamy postanowień prawnych Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o mediach. Po kompletnej realizacji umowy i zapłacie ceny kupna Państwa dane zostaną usunięte po upływie terminu przechowywania zgodnego z prawem podatkowym i handlowym, jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na dalsze wykorzystywanie danych.

Jeżeli istniały wcześniejsze świadczenia, przekażemy dane osobowe za Państwa zgodą służbom informacyjnym/agencjom informacyjnym dla zachowania naszych uprawnionych interesów, w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, wiarygodności i wypłacalności, aby na bazie matematyczno-statystycznej metody przy zastosowaniu danych adresowych zasięgnąć informacji dotyczących Państwa dotychczasowej postawy odnośnie płatności.

Prawo do informacji

Zgodnie z Federalną ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o zapisanych danych dotyczących Państwa, jak również ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku pytań odnośnie pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w razie potrzeby uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, jak również wycofania udzielonej zgody, proszę się skontaktować z:

pełnomocniczką ds. ochrony danych osobowych: Birgit Weiss

MH+P Technology GmbH
Körnerstraße 19 – 21
10785 Berlin
E-mail: technology@mh-p.de

Maile informacyjne

MH+P Technology GmbH informuje swoich klientów i interesantów w nieregularnych odstępach czasu drogą mailową o ofertach, zmianach w asortymencie oraz wydarzeniach w przedsiębiorstwie. Osoby zainteresowane mogą otrzymywać e-maile od naszego przedsiębiorstwa zasadniczo tylko wtedy, gdy dysponują one aktualnym adresem e-mailowym. Jeżeli osoby zainteresowane nie chcą otrzymywać tych e-maili, mają zawsze możliwość anulowania ich subskrypcji.

Państwa prawa

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane. Jeżeli tak jest, mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych.

Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznie sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Uwzględniając cel tego przetwarzania danych mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo pod pewnymi warunkami zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 18 RODO mają Państwo prawo pod pewnymi warunkami zażądać od nas ograniczenia przetwarzania.

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo pod pewnymi warunkami otrzymać dane osobowe, które nam Państwo przekazali, w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie i przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez utrudnień.

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wnieść zażalenie w organie nadzorczym, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Poprzez cofnięcie zgody nie zostanie naruszona zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo z powodów, które wynikają z wyjątkowych sytuacji, w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f.

Okres przetwarzania danych

Jeżeli w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie podano inaczej, usuwamy dane osobowe, kiedy tylko ich zapis nie jest już wymagany do realizacji wyznaczonego celu i ich usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne prawne obowiązki przechowywania dokumentów. Co trzy lata sprawdzamy, czy przechowywanie danych osobowych jest wymagane.