Zgodnie z wymaganiami ustalamy wspólnie z Państwem plan transportu i montażu. Następnie troszczymy się o organizację. Dostawa maszyn MHP następuje więc indywidualnie.