COVID-19: ODPOWIEDNI CZAS NA AUTOMATYZACJĘ

mhp automation during covid

IT´S TIME TO AUTOMATE!

Automatyzacja produkcji miała w ubiegłym roku znaczący wpływ na przemysł na całym świecie. Popyt na produkty związane z płótnem, zarówno w druku cyfrowym, jak też w branży kreatywnej gwałtownie wzrósł i postawił producentów całej branży przed takimi samymi wyzwaniami.

Niedobory w łańcuchu dostaw i opóźnienia w dostawach zwiększyły presję na jeszcze szybszy zwrot w produkcji.

Środki bezpieczeństwa i niepewność w związku ze zmieniającymi się przepisami pracy w produkcji wymagały zwiększonej wydajności w przebiegu pracy. Zapewnienie wysokich standardów jakości gotowych produktów okazało się kolejnym wyzwaniem.

Nieprzewidziane okoliczności spowodowały gwałtowne zapotrzebowanie na rozwiązania MHP dotyczące automatycznego naciągania płótna i produkcji ram.

Większa wydajność. Szybszy zwrot. Perfekcyjna i trwała jakość naciągniętych płócien. Mniejsza zależność od wysokich kosztów osobowych przy ręcznej produkcji. Większe bezpieczeństwo w często wąskich pomieszczeniach produkcyjnych.

MHP oferuje producentom pionieską technologię dla produkcji naciągniętych płócien. Łatwa obsługa, elastyczność produkcji, maksymalna wydajność i najwyższa jakość produktów z napięciem tkanin takim jak w bębnach.

Proszę się z nami skontaktować, a chętnie pokażemy jak Państwa produkcja może skorzystać na maszynach MHP.

Dużo zdrowia!